Kurumsal

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ


Ön İzolasyonlu Paket Boru ve Ek Parçaları ve Polietilen Boru faaliyetlerini ilgili standartlara göre gerçekleştiren Yalçın Boru, müşteri memnuniyetini sağlayarak, İSG ve Çevre Mevzuatı ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirerek, bölgesel ısıtma sistemleri, kojenerasyon tesisleri, kızgın yağ ve buhar taşıyan tesisler, endüstriyel ve kimyasal tesisler, seracılık, soğuk su şebekeleri, yer altı ısıtma ve havalandırma, jeotermal tesisler gibi birçok alanda kaliteli hizmet vermeyi ve milli ekonomiye katkı sağlamayı misyonu olarak benimsemiştir.

VİZYONUMUZ

Yalçın Boru’ nun vizyonu, küreselleşen dünyamızda ekolojik dengenin korunması için enerjinin ve hammaddenin daha verimli kullanılmasını sağlayarak, üretim teknolojilerini, proseslerini, kalite yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek, yeni ürün tasarımları geliştirerek ve kendisine yeni çalışma alanları bularak jeotermal sektöründe dünyanın lider kuruluşlarında birisi olmak.