Kurumsal

Kurumsal Eğitim

"Yaşayan dünyamızda en önemli faktör insandır" ilkesini benimseyen Yalçın Boru, yatırımlarını bu ilke doğrultusunda belirlemektedir. Yalçın Boru personeline iş performansını artırmak dan ziyade personelinin kurumsal bilgisini artırmak maksadı ile kendi bünyesinde çeşitli eğitimler vermekte, ayrıca yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç duyulan eğitimlere, seminerlere ve kongrelere katılma olanağı sağlamaktadır.

Yalçın Boru; kendi belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşabilmek için personelinin işlerini sevmelerini, verimli bir şekilde işlerini yürütmelerini ve katılımcı olmalarını sağlayarak, her türlü iş, eğitim ve organizasyon imkanlarını personelinin hizmetine sunarak birlikte ve bir bütün içerisinde hareket ederek, bir  ‘aile’ ortamı oluşturmasıyla eğitim konusunda sadece kendi sektöründe değil sanayi dünyasına örnek olmuş ve olmaya devam etmektedir.