Teknik Bilgi

Boru Kanalının Kazılması

ÇALIŞMA ALANI

Ön izolasyonlu paket boru çalışma alanı personel harici girilmesi yasak olan bir alandır. Montaj hattı çalışanları, yapılan montaj planının verimli ve güvenilir kazı ve montaj alanı sağladığından emin olmalıdır. Aşağıdaki şekilde kanalın tipik kesiti gösterilmektedir. Şekilde, çalışma alanı ile araç trafiği arasında emniyet şeridi ve çalışma alanının diğer tarafındaki emniyet tabelası gösterilmektedir.


KANAL 
Kazı metodu, kazı derinliği vb. kararlaştırılarak çok çeşitli boru kanalı konfigürasyonu uygulanabilir. Genel olarak aşağıdaki koşullar mutlaka yerine getirilmelidir;
  • Boruların kanala serilmesi ve desteklenmesi için gerekli kanal derinliğinin sağlanması.
  • Boruların etrafına dolgu malzemeleri ile uygun bir şekilde sıkıştırılabilmesi için gerekli boşluğun sağlanması.
  • Kanalda çalışacak işçilerin güvenli çalışma şartlarının sağlanması.