Kalite Yönetimi

Yalçın Boru sürekli iyileştirilen ve sürdürülebilir kalite anlayışı ile kurduğu ve uyguladığı ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile üretim prosesleri ve bu proseslerle etkileşim içerisinde olan tüm prosesleri güvence altına almıştır.

Yalçın Boru ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi ile kaliteli üretim, OHSAS 18001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile güvenli üretimi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile de çevreye duyarlı bir üretim benimsemiştir.

Sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde proses kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefleyen Yalçın Boru’ da;    
  • Üretimin her aşamasında nitelikli ve geri dönüşüme uygun malzeme kullanılmakta,    
  • Ulusal ve uluslar arası tüm standartlar ve yasal yükümlülükler izlenmekte,    
  • Çalışma ortamında Çevre ve ISG riskleri sürekli değerlendirilerek en alt düzeye indirilmekte,    
  • Çalışan personelimize ihtiyaç duyulan her konuda eğitim sağlanmakta,    
  • Üretim akışı tüm aşamalarda değerlendirilerek iyileştirilmektedir.