Laboratuvar

Yalçın Boru laboratuvarında kalite güvence deney ve muayeneleri belirlenen sıklıklarda ve kalibrasyonları yapılmış cihazları ile yapılmaktadır.Yalçın Boru laboratuvarında yapılan deney ve muayeneler:
  • Yoğunluk Tayini (ISO 1183)
  • MFI Tayini (ISO 1133)
  • Hidrostatik Basınç Testi (ISO 9080 EN 921)
  • Ağırlık Ölçümü (EN 253)
  • Fiziksel Muayeneler (EN 253,EN 448,TS EN 12201-2)'dir.