Çevre ve İSG Politikası

Firma olarak her geçen gün kendini geliştiren ve yenileyen her daim yeniliklere açık yapısı ile YALÇIN BORU JEOTERMAL İML. İNŞ. TURZ. NAK. GIDA TERMAL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Ön İzoleli Paket Boru ve Ek Parçaları faaliyetlerimizi müşterilere sunarken insan ve çevre faktörünü gözeterek enerji ve doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmayı taahhüt eder.

YALÇIN BORU, çevre sağlığına, iş sağlığına ve güvenliğine olan duyarlılığını Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini oluşturmasıyla, uygulamasıyla ve sürekli geliştirmesiyle kanıtlamaktadır.

YALÇIN BORU, müşteriden sipariş talebinin alınmasından sevkiyatının tamamlanmasına kadar geçen süreçte yürüttüğü tüm operasyonların ve destek süreçlerinin çevre boyutlarını, maruz kalınan İSG risklerini belirlemek, boyut ve risklerin ortaya çıkmasını önlemek ve kabul edilebilir seviyeye indirebilmek amacıyla gerekli tedbirleri henüz problemlerle karşılaşmadan almak için çalışmaktadır. Bu amaçla firma içerisinde kuralları koymak, uygulamaya almak ve uygulanabilirliğini denetlemek için bir yönetim sistemi oluşturmakta ve uygulamaktadır.

YALÇIN BORU, atık olarak adlandırılan ve tekrar işlenebilen ve/veya tekrar işlenemeyen ürünlerini ve evsel olmayan çöplerini T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı ‘Bertaraf veya Geri Dönüşüm Tesisleri’ne göndermektedir.

YALÇIN BORU, Çevre ve İSG Faaliyetlerini yerine getirirken ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklere uyar. Personellerine Çevre ve İSG konusunda gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve motivasyonu sağlamaktadır.

YALÇIN BORU, üst yönetimi yürütülen tüm faaliyetleri çevre ve İSG programlarına uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli kaynakları tahsis etmekte ve ilgili sorumluluk ve yetkileri tanımlı hale getirmektedir.

YALÇIN BORU, yeni yatırımların seçiminde Çevre ve ISG risklerini bir kriter olarak değerlendirir. Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve etkileşim içinde olduğumuz her kuruluşu Çevre ve ISG konusunda bilgilendirerek Çevre ve ISG bilincini artırmayı taahhüt etmektedir.

Çevre ve İSG Yönetim Programlarını sürekli geliştirmek ve iyileştirici faaliyetleri tüm personelin doğal davranışı haline getirmek YALÇIN BORU Çevre ve İSG Politikasının esasını oluşturmaktadır. Toplum ve Çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olan YALÇIN BORU İSG VE Çevre politikasını tüm çalışanlara duyurmakta ve toplumun ulaşımına açık tutmaktadır.