Ürünler

HDPE Basınçlı Boru

HDPE basınçlı su borularının TS EN 12201-2 (TS EN 418-2) standartlarında ve kalitesinde üretimi yapılmaktadır. 

HDPE boruların avantajları şu şekilde sıralanabilir;

 • Darbelere karşı dayanıklıdır.
 • Esnekliği ve uzama katsayısı yüksektir.
 • Yüksek gerilme mukavemetine sahiptir.
 • Suyun kokusu ve tadında etkisi yoktur.
 • Alın kaynağı vb. birleştirme tekniklerinden ötürü fire yoktur.
 • Sürtünme kaybı düşüktür.

Kullanım alanlarından bazıları;

 • İçme suyu ve atık su hatları
 • Basınçlı su ve hava hatları.
 • Kimyasal akışkan hatları.
 • Doğalgaz hatları.
 • Deniz deşarj uygulamaları.
 • Yer altı enerji ve kablo uygulamaları.

Hammaddelerin ve üretilen boruların kalite kontrol ve test yöntemleri standartlara uygun şekilde yapılır. Bu testler;

 • Yoğunluk Tayini (ISO 1183).
 • MFI (Melt Flow lndex) Tayini (ISO 1133).
 • Kopma Mukavemeti Testi (ISO 527).
 • Kopma Uzama Testi (ISO 527).
 • Hidrostatik Basınç Testi (ISO 9080, EN 921).
 • Homojenlik Testi (ISO 13949).
 • Karbon Siyahı Miktar Analizi (ISO 6964).

Birleştirme yöntemi olarak, elektrofüzyon veya alın kaynak (DVS 2207) işlemleri tanımlanabilir. Bu birleştirmelerin basınç testleri DIN 4279/1 ve DIN 4270 standartlarına uygun olarak yapılır.