Teknik Bilgi

Isı Kaybı Hesabı

Ön izolasyonlu borularda, ısı kaybını belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
  • Taşıyıcı boru cinsi ve kalınlığı.
  • Kılıf borusu kalınlığı.
  • PUR izolasyon kalınlığı.
  • Taşyünü izolasyon kalınlığı. (taşyünü takviyeli paket borularda)
  • Hattın montajının yapılacağı yer. (yer altı ve yer üstü)

Isı kaybı hesabı ise aşağıdaki yöntem izlenerek yapılabilir.

İlk olarak; her katman için dirençler hesaplanır. Böylelikle 1 metre uzunluğundaki bir ön izolasyonlu paket borunun ısı kaybı hesaplanır.

-Taşıyıcı boru iç taşınım direnci;
Rtdiç (m.°C / W)  : Taşıyıcı boru içi taşınım direnci

D(m)                : Taşıyıcı boru iç çapı

hsıvı (W / m2.°C)  : Sıvı taşınım katsayısı


-Taşıyıcı boru ısıl iletkenlik direnci; 

Rtbi (m.°C / W) : Taşıyıcı boru ısıl iletkenlik direnci

Ddış (m)            : Taşıyıcı boru dış çapı

λtb (W / m.°C)   : Taşıyıcı boru ısıl iletkenlik katsayısı


-PUR izolasyon malzemesi ısıl iletkenlik direnci

Rpur (m.°C / W) : PUR izolasyon ısıl iletkenlik direnci

d(m)               : Kılıf boru iç çapı

λpur (W / m.°C)  : PUR izolasyon ısıl iletkenlik katsayısı

 

-Kılıf borusu ısıl iletkenlik direnci

Rkb (m.°C / W) : Kılıf borusu ısıl iletkenlik direnci

ddış (m)             : Kılıf borusu dış çapı

λkb (W / m.°C)  : Kılıf borusu ısıl iletkenlik katsayısı


-Toprağın ısıl iletkenlik direnci (yer altı montaj varsayımı ile)

Rt (m.°C / W)   : Toprak ısıl iletkenlik direnci

Z (m)               : Toprak dolgu yüksekliği

λt (W / m.°C)    : Toprağın ısıl iletkenlik katsayısı


-Dış ortam taşınım direnci (yer üstü montaj varsayımı ile)

Rtddış (m.°C / W)  : Kılıf borusu dış taşınım direnci

hhava (W / m2.°C) : Hava taşınım katsayısı

Dirençler belirlendikten sonra ön izolasyonlu paket borunun ısıl iletkenlik katsayısı hesaplanır.

Yer altında ise;

Yer üstünde ise;

Daha sonrasında ise, borunun 1 metresinde meydana gelen ısı kaybı hesaplanır.

Q (W / m)     : Isı kaybı

U (W / m.°C) : Toplam ısıl iletkenlik katsayısı

tak (°C)         : Akışkan sıcaklığı

tdış (°C)        : Dış ortam sıcaklığı

Akışkanın hattın sonundaki sıcaklığını hesaplamak için de aşağıdaki formülden faydalanılabilir.

L (m)               : Hattın uzunluğu

m (m3 / sn)      : Su debisi

Cp (kJ / kg.°C) : Akışkan özgül ısısı

tson (°C)          : Akışkanın son sıcaklığı

ρ (kg / m3)       : Akışkan özkütlesi

Formüllerdeki değerleri de aşağıdaki tablolardan, tasarımdaki verilere göre seçebilmek mümkündür.