Teknik Bilgi

Kaçak Gözetleme Sistemi

Ön izolasyonlu boru kullanılan şebekelerde gerek dış etmenler veya gerekse boru birleştirme kaynaklarında ki hatalardan dolayı sisteme su sızması sebebiyle meydana gelebilecek ısı kayıplarını, korozyonu ve sistemin devre dışı kalma ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik olan bir sistemdir.

Sistem bileşenleri:
 • Poliüretan tabaka içine gömülmüş bir çift bakır iletkenli ön izolasyonlu paket boru (teller 9-3, 10-14 veya 11-13 pozisyonunda ve çelik borudan olan mesafesi en az 15 mm en fazla 20 mm olmalıdır).
 • Dedektör veya hata algılayıcı elektronik cihazlar. (Monitoring system kullanılırsa hata yeri belli bir tolerans ile belirlenir ama sadece Dedektör tercih edilirse hata sadece var ya da yok şeklinde kontak bilgisi olarak verilir)
 • Güç kaynakları
 • Montaj malzemeleri
Boru İçerisindeki Bileşenler
 • Çelik Boru
 • Poliüretan Tabaka
 • HDPE Dış Kılıf Boru
 • 1,5 mm2 izolasyonsuz bakır iletken (kalay kaplı) (çelik boru – tel mesafesi 15 ile 20 mm olmalıdır)
 • 1,5 mm2 izolasyonsuz bakır iletken (çelik boru – tel mesafesi: 15 ile 20 mm olmalıdır).
 • Firma ve boru bilgilerini belirten etiket
Sistem Teknik Verileri
 • Sistemin ön şartı boru ve bransman hattı projelerinin daha sonra değişmemek üzere belli olması ve sistem optimizasyonu için projenin YALÇIN BORU’ya sunulmasıdır.
 • Kaçak sinyalizasyon sistemi sadece kaynak yerlerindeki sızıntıları değil aynı zamanda boru şebekesinin tamamında ikaz ve tespit yapabilmektedir. Telde kopma olmadığı surece aynı izleme teli ile hattaki birden fazla kaçak noktası görülebilir.
 • Kullanılan iletkenler 1,5 mm2 kesitte (0,01079 mm2/m ve 1.39 mm) ve yalıtımsızdır. Kullanılan tellerden biri gözle tespit kolaylığı acısından kalay kaplı olacaktır. Teller ısınmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
 • İletkenlerin sahadaki montaj işleminde, iletkenler uygun çapta yüksükten geçirilmeli ve özel bir pens ile sıkılmalı, ayrıca yüksük boyunca yumuşak lehimle kaplama yapılmalıdır.
 • Çelik boru ile iletkenler arasındaki mesafe 15 ila 20 mm hat boyunca korunmaktadır.(Kompansatör ve valf geçişleri hariç)
 • Hata yeri en az 1.5-2 m hassasiyet ile belirlenebilir.
 • Sistemin montajı sistemi üreten firma veya onayladığı eğitimli teknik elemanlarca projesine uygun yapılmalıdır.
İki temel kaçak algılama sistemi vardır.

A-Dedektör sistemi
B-Kaçak gözetleme sistemi

A- Dedektör SistemiGömülü teller ortaya çıkan hataları gösteren bir Dedektöre bağlanır ve ölçülmesi gereken şey taşınabilir bir ölçme aletiyle manüel olarak ölçülür.

Kaçak Gözetleme Sistemi (Monitoring System)


Gömülü teller bir boru hattında nerede kaçak bulunduğu tam olarak gösteren kaçak yeri bulucuya bağlanır. Sistemdeki hatalar 1,5 – 2 m hassasiyetle bulunabilir.

Aşağıda kaçak gözetleme sisteminin ekranından görüntüler verilmiştir.P1: referans noktasının Dedektör tarafında ise -, diğer tarafda ise + sonuç verir.
X: Ölçme bölümünün sonundan itibaren olan hatayı,
St: Dedektörden itibaren olan hatayı göstermektedir. Resimlerden de görüldüğü gibi ‘Channel 1’ ve ‘Channel 3’ de herhangi bir kaçak yoktur. ‘Channel 2’ de P1 referans noktasından 150m geride ‘Channel 4’ de ise St referans noktasından 200m ileride kaçak bulunmuştur.