Prosesler

Enjeksiyon Hatları

Jeotermal boru üretiminde izolasyon malzemesi olarak Poliüretan kullanılır. Poliüretan, Poliol ve İzosiyanatın belirli karışım oranları ile karıştırılmasından meydana gelir.

Yüksek sıcaklıklarda gerekli olan izolasyon işlemi için izolasyon malzemelerinden Poliüretan ile birlikte Taş Yünü kullanılır.

İzolasyon malzemesi olarak kullanılan Poliüretan ve Taş Yününün fiziksel ve kimyasal özellikleri TS EN 253'e göre belirlenir. Taşıyıcı boru, kılıf boru içerisine yerleştirildikten sonra izolasyon amaçlı olarak Poliüretan enjeksiyon işlemine geçilir. İzolasyon malzemesi olarak kullanılan Poliüretan içeriği belirli oranlarda karıştırılan Poliol ve İzosiyanat'tır.

Yüksek sıcaklıklarda gerekli olan izolasyon işlemi için izolasyon malzemelerinden Poliüretan ile birlikte Taş Yünü kullanılır.

İzolasyon malzemesi olarak kullanılan Poliüretan ve Taş Yünü yoğunlukları TS EN 253'e göre belirlenir.