Ön İzolasyonlu Boruların Saha Uygulaması

Yükleme - Sevkiyat

Ön izolasyonlu boruların yükleme ve sevkiyatı sırasında istiflenmesinde, aşağıda en büyük çaplı boruların yer alması ve yukarıya doğru daha küçük çaplı boruların yerleştirilmesi gerekmektedir. Yükleme ve sevkiyat için istiflenmiş borular belirli bağ adetlerine göre paketlenmiş olmalıdır. Büyük çaplı ve bağsız şekilde sevk edilecek borularda eğer mümkünse, boru sıraları arasına takoz konulmalıdır. Varsa fittings ürünleri ayrı paletlerde veya big bag içerisinde olmalıdır.

Taşıttan Boruları İndirme

Taşıttaki borular indirilirken bu işlem için uygun bir alan kullanılmalıdır. 114 mm çapa kadar olan borular el ile indirilebilir ancak izolasyona zarar verilmemesi adına yerde sürüklenmemeli, zemine yüksekten bırakılarak düşürülmesi engellenmelidir. 114 mm’den büyük çaplı borular için vinç kullanılmalıdır. Forklift vb. araç kullanılacak ise, ön kısmında yer alan çatalın izolasyona zarar vermemesi sağlanmalıdır. Boruyu bükme momentine maruz bırakmamak ve iş güvenliğinin sağlanması için 12 metre borular için boru uçlarından bağlı halatlar kullanılmalıdır.

Ürünlerin Sahada Muhafaza Edilmesi

Boruları çaplarına göre ayırıp her katta bir azalacak şekilde (piramit) dizilmelidir. Her yığının uzunluğu maksimum 2 metre olmalıdır.

Fittings ürünleri tiplerine veya çaplarına göre saklanabilir.

Sel ihtimali olan yerlerde borular saklanacaksa zeminden daha yüksek bir yerde istiflenmelidir.

Bir aydan daha uzun süre saklamak gerekirse üstlerine koruyucu bir örtü örtülmelidir. Ek yeri izolasyonları için sevk edilmiş polyol ve isocyanate komponentleri direkt güneş ışığından korunmalı, serin ve kuru ortamlarda saklanmalıdır.

Kazı – Dolgu İşleri

Ön izolasyonlu boru sistemleri genellikle ısıtma ve soğutma hatlarında kullanıldığı için, borularda genleşme ve büzüşme meydana gelir. Bu genleşme ve büzüşme sonucunda oluşabilecek eksenel hareketlerden dolayı izolasyonda, sistemin bulunduğu zeminden kaynaklı hasar oluşmaması için kazı ve dolgu çalışmalarının direktiflere uygun şekilde yapılması büyük önem taşır.

Hendek kazılırken, öncelikli olarak toprak kaymalarına karşı mutlaka emniyete alınmalıdır. Hendek içerisindeki toprak kuru olmalı ve kılıf boruya zarar verebilecek taş ve diğer keskin materyallerden arındırılmalıdır.

Kazı – Dolgu Kesit Görüntüsü

Yukarıdaki kazı görselinde olduğu gibi tabloda bulunan kılıf boru çaplarına göre doğru ölçülerde kazı – dolgu işlemi gerçekleştirilmelidir.

D Kılıf Boru Çapı

Amin (mm)

Smin (mm)

Emin (mm)

90

200

640

200

110

200

660

200

125

200

675

200

140

200

690

200

160

200

710

200

180

200

730

200

200

250

750

250

225

250

775

250

250

250

800

250

280

250

830

250

315

250

865

250

355

250

905

250

400

250

950

250

450

250

1000

250

500

250

1050

250

560

300

1110

300

630

300

1180

300

710

300

1260

300

800

300

1350

300

 

Tablo: Tavsiye Edilen Kanal Kesit Ölçüleri

İzolasyonlu borunun üst seviyesinden en az 200 mm yüksekliğinde ince taneli kum dolgu yapılmalıdır. İnce taneli kum ile boruları sıkıştırmak, aynı zamanda sürtünme kuvvetini de artıracak ve borularda oluşacak eksenel hareketlerin kısıtlanmasına yardımcı olacaktır.

İzolasyonlu borunun üst seviyesi ile zemin arasında minimum dolgu derinliği için 400 mm – 600 mm aralığı tavsiye edilmektedir. Özellikle branşman ayırıcı olan hatlarda, branşman borusunun zemin üzerindeki yüklerden korunabilmesi için dolgu yüksekliği 400 mm’den daha az olmamalıdır. Eğer ki, sahadaki imkanlar gereği minimum dolgu derinliğine uymak mümkün değilse, dolgu üstü beton veya çelik levha ile desteklenmelidir.

Trafiğin yoğun olduğu yerlerde, özellikle tonajlı araç geçişinin oluşturabileceği ekstra yük dikkate alınmalı ve gerekirse dolgu derinliğini arttırılmalıdır. Böyle durumlarda, aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplama yapılabilir;

h=0,17× F

h (m) : Dolgu Derinliği

F (ton) : Tek akstan gelen tekerlek yükü

Saha Uygulaması

Kanal içerisinde veya dışında boruların montaj ve kaynak işlemleri gerçekleştirilmeden önce aşağıdaki hususlar kontrol edilmelidir;

  • Ek yeri izolasyonu için gerekli olan PE kılıf boruları veya komple ısı büzüşmeli jointler boru üzerine geçirilmiş olmalıdır.
  • Eğer kaçak algılama sistemi var ise, kablolar kontrol edilmeli ve kaynak bölgesinden uzak tutulmalıdır.
  • Boru uçlarında izolasyonsuz kısım min 150 mm olmalıdır ve bu alan kaynak işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için temizlenmeli, kalıntılardan arındırılmalıdır.
  • Ön ısıtma yapılacak ise, PUR, PE kılıf ve sinyalizasyon telleri aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır.
  • Açıkta kalan boru ucu, hat içerisinde yabancı madde girmesini önlemek için kapatılmalıdır.

Montaj ve kaynak işlemi tamamlandıktan sonra, ek yeri izolasyon kitinin doğru uygulanması için Yalçın Boru tarafından gönderilen talimatnameye ve projenize özel hazırlanmış sarfiyat tablosuna uyulmalıdır.

;
Online WhatsApp Chat