Kaçak Tespit Sistemi Çalışma Prensibi

 

Bölgesel ısıtma – soğutma sistemlerinde, sayısı binleri aşkın aboneye devamlı hizmet veren sistemlerin işletmesinde oluşması muhtemel kaçakların konumunun tespiti ve bunlara müdahale edilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu sistemlerde kullanılan ön yalıtımlı borular doğrudan yer altına gömülü olduğu için sistemi devamlı kontrol eden ve kaçak durumunda yerinin tespitini sağlayan kaçak tespit sistemlerine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Temel olarak kaçak tespit sistemi, boru hattının devamlı kontrolü ve kaçak durumunda konumunu bağlı olduğu sisteme bildirmesine yarayan dijital ekipmanlardan oluşmaktadır. Ön izolasyonlu boruların kullanıldığı projenin ısıtma veya soğutma amaçlı olmasına göre, öngörülen işletme koşullarına göre kaçak tespit sisteminde kullanılacak ekipmanlar farklılıklar göstermektedir. Bu bölümde kaçak tespit sisteminin bileşenleri ve bunların işletme koşullarına göre doğru seçimi konusu açıklanmaktadır.

Kaçak Tespit Sistemi Çalışma Prensibi


DİRENÇ VE EMPEDANS ÖLÇÜMÜ İLE KAÇAK OLUŞUMUNUN TESPİTİ

Kaçak tespit sistemi için, Yalçın Boru marka ön izolasyonlu boruların ( Ön izolasyunlu çelik boru - Ön izolasyonlu plastik boru gibi) izolasyonu içerisinde kullanılacak sisteme uygun kablolama yapılmaktadır. Boruların saha montajı yapılırken, izolasyon içerisinde yer alan kabloların ve sistem için Yalçın Boru Proje Departmanı’nın uygun gördüğü konumlara yerleştirilmek üzere dedektörlerin bağlantısı yapılmalıdır.

Bölgesel ısıtma sistemleri için, biri bakır, biri kalay kaplı bakır olmak üzere iki adet 1,5 mm² kesit alanına sahip teller izolasyon içerisine boru üretimi sırasında yerleştirilmektedir. Teller taşıyıcı boru ile arasında belirli bir mesafe bulunarak, izolasyon içerisinde boru boyunca yerleştirilir. Her boru imalatının sonunda tellerin iletkenliği kontrol edilmektedir. Hem direnç ölçümü ile hem de empedans ölçümü yöntemine uygundur.

Kaçak oluşumu tespiti, Bakır ve Kalay Kaplı Bakır Tellerin Kullanılması

Bölgesel soğutma sistemlerinde ve taşıyıcı borusu plastik esaslı (ön izolasyonlu plastik borular) olan bölgesel ısıtma sistemlerinde ise, üç adet, her biri 0,75 mm² kesit alanına sahip, bir araya getirilip izole edilerek tek bir kablo haline getirilmiş bakır tellerden oluşan 3DC kabloların boru üretimi sırasında izolasyon içerisine yerleştirilmesi uygundur.

Kaçak oluşumu tespiti, 3DC Kablo Kullanımı

Tamamen izolasyonlu olan bu tellerden ortada bulunanı (beyaz) referans kablosu işlevi görmekte, iki dış kanatta yer alan teller (mavi) ise empedans ölçümü ile alarm kablosu işlevi görmektedir.

3DC Kablo Özellikleri

Bölgesel soğutma sistemlerinde izolasyon içerisinde düşük miktarda nem oluşabilmektedir, bu husus ve özellikle hattın işletme sırasında tamiri vb. durumlardan dolayı kesim – yeniden izolasyon gibi işlemler sonucunda kaçak algılama sisteminde problemler oluşabilmektedir. Bunun önüne geçmek için, nem oluşumuna rağmen sorunsuz bir şekilde çalışabilen 3DC kabloların bölgesel soğutma veya plastik esaslı boruların kullanıldığı bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanılması gerekmektedir.

Tellerin saha montajı sırasında, aşağıdaki görselden görülebileceği üzere, ek yeri izolasyon kiti içeriğinde gönderilmiş olan köprüler vasıtası ile taşıyıcı boru ile teması önleyecek şekilde montajının yapılması gerekmektedir.

Ek Yeri İzolasyon Kiti Köprü Kullanımı

KAÇAK KONUMUNUN TESPİT EDİLMESİ VE DEDEKTÖR TİPLERİ

Boru hattı sisteminin işletme koşullarına ve kaçak tespit sisteminin kullanım şekline göre farklı dedektör tipleri Yalçın Boru markası altında müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Öncelikle, sistemin pasif veya aktif olmasının kararının verilmesi gerekmektedir.

Pasif sistemlerde, dedektörler hat üzerinde bağlı değildir. Boru hattı üzerinde belirli aralıklarda, ölçüm yapılabilmesi için konektörler bulunmaktadır. İşletme sırasında, bir kaçak şüphesi olması halinde Yalçın Boru tarafından sağlanmış, taşınabilir dedektör ile sahada ölçüm yapılarak kaçak tespiti mümkün olabilir.

Aktif sistemlerde ise boru hattı üzerinde dedektörler bağlanmış, bu detektörlerden elde edilen anlık veriler ile sistem bilgisayar yazılımı üzerinden devamlı denetlenmekte ve kaçak durumunda sistem otomatik olarak alarm vermektedir.

Sistem için seçilecek dedektör tipinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir;

Dedektör Modelleri


Örnek dedektör fotoğrafı aşağıdaki gibidir;

Kaçak Tespit Dedektörü

Dedektör modellerimiz hem direnç ölçümü temelli sistemlerde, hem de empedans ölçümü temelli sistemlerde çalışabilecek ve kaçak konumunu bulabilecek alternatiflerde tasarlanmıştır. Ayrıca, saha operasyonları için geliştirilmiş, içeriğinde endüstriyel tablet, dedektör ve ölçüm cihazları bulunan çanta tipi setler de Yalçın Boru Kaçak Tespit Sistemleri ürün gamında yer almaktadır.

Yalçın Boru Kaçak Tespit Sistemleri

Dedektörler GSM, LAN veya MODBUS üzerinden sistemin yazılımına anlık veri akışı sağlayabilmekte, işletme personelinin tam anlamıyla sisteme hakim olabilmesini sağlamaktadır. Kaçak konumu, sistem logları, anlık işletme durumu tamamen ücretsiz sağlanan yazılımımız ile kontrol edilebilmektedir.
 

Yalçın Boru Kaçak Tespit Sistemleri Yazılımı


Kaçak tespit sistemi için projenize uygun dedektör tiplerinin seçimi, boru hattı üzerinde konumlandırılması, süpervizörlük hizmetleri ve diğer tüm konular için Yalçın Boru ile iletişime geçebilirsiniz.

;
Online WhatsApp Chat