25

YALÇIN BORU JEOTERMAL 1997 yılında sektörün ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak için toplam 23.000 m² saha üzerine kurulu 7.200 m² kapalı alanda kurulmuştur.

KURUMSAL

Yalçın Boru, kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “İnsan odaklılık” ilkesi ve doğa ile uyum içinde yaşama felsefesi doğrultusunda müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz iş birliği yaparak iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili;

• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için hedefler belirleyip izlemeyi,

• Gerekli eğitim faaliyetleriyle, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara yaymayı,

• Mümkün olduğunca çevreye ve iş sağlığına zarar vermeyen geri dönüşümlü kaynakları seçmeyi,

• Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan, çevre ile uyumlu kararlar almayı,

• Atıkların geri kazanımını ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini,

• Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını,

• İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini aktif bir biçimde yönetmeyi politika olarak benimser.

;
Online WhatsApp Chat