25

YALÇIN BORU JEOTERMAL 1997 yılında sektörün ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak için toplam 23.000 m² saha üzerine kurulu 7.200 m² kapalı alanda kurulmuştur.

KURUMSAL

Yalçın Boru olarak müşterilerimizin bize ulaşan talep, öneri ve geri bildirimlerini etkili biçimde değerlendirerek memnuniyetlerini sağlamak temel amacımızdır. “Memnun etmek görevimiz, teşekkür almak hedefimiz” ilkesi ile çalışırız. Bu amacımız doğrultusunda;

• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak değişime açık ve yenilikçi çalışma yöntemlerimiz ile hizmet kalitemizi en yüksek seviyeye taşımak,

• "Müşteri odaklılık" ilkesi, müşteri memnuniyeti politikasının temeli kabul edilerek, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, süreçler sürekli iyileştirilmekte, nitelikli personel ve gerekli altyapı ile müşterilerimize en uygun çözümler sunulmaktadır.

• Müşterilerimizin bildirimleri, yasal mevzuat çerçevesinde ve şirket prosedürlerimize uygun olarak adil ve tarafsızca değerlendirilmektedir.

• Gelen şikayetleri ele alıp risk ve fırsatları göz önünde bulundurup, şikayetlerin tekrarını önleyecek şekilde süreçler sürekli iyileştirilmektedir.
Müşteri Memnuniyeti müşteri hizmetleri politikamızın esas ilkesi olup, tüm çalışmalarımızı bu ilke kapsamında gerçekleştiririz. Müşterilerimiz arasında ayrım yapılmaksızın tüm şikâyet ve talepleri objektif olarak ele alır; erişilebilirlik, izlenebilirlik, objektiflik, şeffaflık ve müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalarak hizmet veririz.

Yalçın Boru’ da firmamızın vermiş olduğu ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak müşterilerimizden gelen her türlü öneri, şikâyet ve talepler en kısa sürede incelenerek çözüm önerileri ile birlikte müşterilerimize geri bildirimde bulunulmaktadır.

Öneri, şikâyet ve talepleriniz tüm iş süreçlerimizde sürekli iyileştirme ve geliştirme fırsatı olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamdaki tüm taleplerinizi "Müşteri Memnuniyet Anketi" doldurularak geri bildirimde bulunabilirsiniz.

TELEFON
E - MAIL
ANKET
GÖRÜŞME
İnternet
Temsilci
Tavsiye
Basılı yayın
Fuar
10 + yıl
5 - 10 yıl
3 - 5 yıl
1 - 3 yıl
İlk kez
Aşağıdaki sorularda değerlendirmenizi 1 : çok kötü, 2 : kötü, 3 : orta, 4 : iyi, 5 : çok iyi şeklinde yapınız.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Evet
Hayır
;
Online WhatsApp Chat